Życie artystyczne

Przeżywaliśmy wprawdzie momenty oszałamiającego szczęścia, pełne radości i zadowolenia, ale nigdy nie trwały one długo. Prawie cały czas spędzałem na tournee, a ona musiała być w domu i opiekować się dziećmi. Czasami towarzyszyła mi przez kilka dni, ale nigdy nie mogła zostać dłużej. Często mówiła mi, jak bolesna była konieczność ciągłego wybierania pomiędzy mną a dziećmi. Przez dosyć długi okres jeździłem praktycznie po całym świecie. Z tego, co pamiętam, w jednym tylko roku 1975, gdy mój przebój „Forever and Ever” odniósł wielki sukces w Wielkiej Brytanii i innych krajach, dałem ponad trzysta koncertów’.

Tego rodzaju trasy koncertowe, pomimo wielkiego wpływu na karierę piosenkarza, który dzięki nim jest w stanie utrzymać fizyczny kontakt z publicznością, stanowią poważne zagrożenie dla jego życia prywatnego oraz zdrowia. Jeśli ktoś opisuje życie artystyczne jako „złote” i beztroskie, to jest to po prostu nieprawda. Tournee to całe dnie w drodze, co noc w innym fóżku, żywienie się po restauracjach lub połykanie w pośpiechu kanapek i coca-coli. konieczność ciągłego dostosowywania się do zmiany stref czasow ych, brak snu, ciągły stres, pędzenie z jednego spotkania na drugie. Jest się zawsze otoczonym przez ludzi, spotyka się tysiące osób, których się nie zna i prawdopodobnie nigdy więcej nie spotka, a trzeba zachowywać się wobec nich przyjaźnie. Dezorganizuje to całkowicie życie i bardzo łatwo jest wówczas stracić kontakt z rzeczywistością. Dlatego też tak wielu artystów jedynie w narkotykach lub alkoholu znajduje odwagę, by stawić temu czoło. Jedyne związki mające szansę przetrwania to te, w których para artystów razem podróżuje i razem pracuje. Nawet najbardziej cierpliwej żonie nie wystarczy chodzenie na próby i koncerty. Artysta jest w tej trudnej sytuacji, że nie ma szans na zmianę swego zajęcia, jeżdżąc od hotelu do hotelu w miastach, gdzie nikogo nie zna. Co więcej, gdy ma dzieci, zadaje sobie pytanie, czy naprawdę powinien bez przerwy podróżować, bo one też potrzebują poczucia bezpieczeństwa i stałości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>