Wegetarianizm

Wegetarianizm jest sposobem odżywiania się odrzucającym całkowicie mięso. Opiera się na założeniu, że unikanie rozlewu krwi czyni człowieka zdrowszym duchowo i fizycznie. Teoria ta oparta jest na zakodowanym w świadomości społecznej przekonaniu, że im bliższy jest jakiś gatunek zwierząt rasie ludzkiej, tym większą zbrodnią jest zabijanie go i zjadanie. Na szczycie zbrodni jest, rzecz jasna, kanibalizm, nie zabija się też i nie je psów i kotów.

Wegetarianizm opiera się też na wierze, że spożywanie mięsa wyzwala w człowieku agresję, ponieważ chcąc zjeść mięso, musi on wpierw zabić (nawet jeśli nie robi tego bezpośrednio sam i tak popełnia zbrodnię). W naturze, aby zdobyć mięso, trzeba zabić zwierzę, a żeby dokonać tego aktu przemocy, należy wywołać w sobie agresję. Psy obronne i myśliwskie, które z założenia mają być agresywne, karmi się surowym czerwonym mięsem.

Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za wegetarianizmem jest to, że hodowla zwierząt przeznaczonych na rzeź dodatkowo pogłębia nierównowagę gospodarczą świata. Kraje trzeciego świata nęka głód, gdyż eksportują one zboża (zwłaszcza soję) na Zachód, gdzie wykorzystuje się je jako paszę dla bydła. Przyjmując za podstawę wartości odżywcze nie jest to korzystna wymiana, ponieważ produkcja jednego kilograma mięsa, lub ogólnie białka, wymaga dziesiątków kilogramów zboża lub białka roślinnego pochodzącego z warzyw, które same w sobie wystarczyłyby na wyżywienie ludności w miejscu produkcji. Tymczasem ludzie ci sprzedając swoje pożywienie dostają w zamian obcą walutę, która nie jest w stanie zapewnić im przetrwania. Taka kolej rzeczy prowadzi do absurdu. Do Kambodży na przykład wysłano z Zachodu ryż, który zanim dotarł do miejsca przeznaczenia, zdążył zgnić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>