Wątroba i trzustka

Trzustka jest gruczołem wydzielającym dziennie około jednego litra różnych soków, w których zawarte są sole neutralizujące kwasy żołądkowe, jak również enzymy rozszczepiające białka, węglowodany i tłuszcze. Trzustka odpowiada też za wydzielanie insuliny, której obecność jest niezbędna w procesie przyswajania przez komórki cukru znajdującego się we krwi.

Wątroba jest największym z gruczołów. Gromadzi i magazynuje witaminy, żelazo i hormony, dzięki którym mogą zachodzić w niej liczne procesy chemiczne. Wydziela żółć, której działanie polega na emulgowaniu tłuszczów (rozbijaniu ich na drobne kropelki), przez co zwiększa się ich powierzchnia kontaktu z rozszczepiającymi je enzymami). Magazynuje glikogen, który w razie potrzeby zamienia na glukozę (źródło energii) i uwalnia do krwiobiegu. Pełni ona także bardzo ważną rolę w odtruwaniu organizmu poprzez zamianę toksyn (alkohol, leki) na pochodne łatwo wydalane z moczem.

Okrężnica to odcinek jelita grubego o długości około trzydziestu centymetrów, połączony z jelitem cienkim za pomocą zastawek w okolicach wyrostka robaczkowego. Na tym etapie pokarm zawiera około 80% wody. Jego wolne przesuwanie się wzdłuż jelita grubego umożliwia wchłonięcie wody oraz pewnych soli mineralnych. W okrężnicy znajdują się też bakterie niezbędne do wytwarzania pewnej grupy witamin. Ruch robaczkowy jelita grubego powoduje przepchnięcie pokarmu do odbytnicy, skąd jest wydalany na zewnątrz w postaci kału. Zawiera on martwe komórki, bakterie, nie strawione szczątki. Zabarwiony jest na brązowo przez żółć.

Metabolizm to proces, w trakcie którego podstawowe elementy odżywcze powstałe w wyniku trawienia ulegają przemianie w związki chemiczne, które z kolei wykorzystywane są do budowy organizmu i jego normalnego funkcjonowania. Na tym etapie liczy się tylko wytworzona energia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>