Potęga analizy

Od czasu, gdy na serio rozpocząłem dietę, coraz bardziej zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że jako „pasza” nigdy nie zastanawiałem się nad przyczynami mojego zachowania, ani też nie myślałem o konsekwencjach, wynikających ze stylu życia, który wiodłem. Byłem szczęśliwy. Udawało mi się wszystko, czego się podjąłem. Ale im bardziej teraz analizuję moje ówczesne zachowanie, tym lepiej rozumiem, dlaczego postanowiłem walczyć z nadwagą, co powodowało, że przybierałem na wadze, a przede wszystkim, dlaczego, z pomocą Bożą, pozostanę względnie szczupły.

Ta książka, co dzień to sobie na nowo uświadamiam, jest dla mnie rodzajem autopsychoanalizy. Bardzo niepokoiłem się, gdy traciłem ostatnie kilogramy i gdy moja waga zaczynała się stabilizować. Sądzę, że nasze dyskusje będą miały decydujące znaczenie dla mojego sukcesu. Jeśli jestem zdolny do takiej metamorfozy, to dlatego, że zaczynam rozumieć przyczyny mojego życia. Estetyka nie stanowi tu żadnego wyjaśnienia. Oczywiście, cieszę się, że ponownie mogę patrzeć na siebie jak na człowieka zdrowego, że mogę dobrze wyglądać i dobrze się ubierać, ale to nie jest najważniejsze. Jestem pewien, że przyczyn tylu porażek wielu potencjalnie szczupłych ludzi leży w tym, że nie znajdują prawdziwej i głębokiej motywacji. Udaje ci się w pełni kontrolować dzięki swej sile woli, a i tak ponosisz porażkę. Siła woli musi być zastąpiona autentycznym pragnieniem zmiany. Jestem w stanie mieć wpływ na moją przyszłość tylko i wyłącznie dlatego, że dobrze pojmuję zarówno swoją przeszłość, jak i dzień dzisiejszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>